Aannemers afbraakwerken

Aannemer afbraakwerken Wichelen - Adegro

NV ADEGRO werd opgericht in 1992 door de zaakvoerder Van De Velde Gentil, nadat hij jaren ervaring en kennis had opgedaan als zelfstandig kraanmachinist bij diverse grote ondernemingen, en besloten had werken aan te nemen en uit te voeren in eigen beheer, en dit zowel in de openbare als privé sector.

De activiteiten van de NV ADEGRO situeren zich hoofdzakelijk in de burgerlijke bouwkunde, meerbepaald de wegenbouw en riolerings -en afbraakwerken.

Sinds enkel jaren hebben wij ons ook toegelegd op totaal projecten, in samenwerking met een hechte groep van onderaannemers, waarin we de funderingswerken, staalcontructies en ruwbouwwerken combineren met de infrastructuurwerken.

NV ADEGRO aanvaardt slopingswerken van woningen tot industriële complexen waarbij omzichtig te werk gegaan wordt bij het verwijderen van schadelijke marterialen zoals o.a. asbest en asbestcementplaten.

Alle slopingen gebeuren door selectief de vrijgekomen materialen te sorteren en af te voeren naar erkende verwerkingscentra of stortplaatsen teneinde hoge stortkosten en eventuele milieuvervuiling te vermijden.

Adegro

Vakgebieden: afbraakwerken, terras aanleg, betonwerken

Adegro contacteren


max. 400 resterende tekens


DISCLAIMER: Om ongewenste e-mail te vermijden worden berichten gescreend alvorens ze worden doorgestuurd naar Adegro. Commeriële berichten worden NIET doorgestuurd. Klik hier voor meer informatie.